Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Skild från dermatitis herpetiformis då sjukdomen saknar koppling till glutenkänslighet, annars mycket lik med subepidermal blåsbildning p.g.a IgA-deposition längs basalmembranet. Behandlas med Dapsone (likt DH) men dessa patienter behöver inte glutenfri kost.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Dermatitis_herpetiformis Filename: Linjar_IgA-dermatos.html ChapterId: 674 SectionId: ChapterGroupId: 32