Dermatologi > Blåsdermatoser

Dermatitis herpetiformis

Översikt

Dermatitis herpetiformis är en kronisk autoimmun blåsdermatos som karaktäriseras av vätskefyllda blåsor. Trots namnet är det inte kopplat till herpesvirus utan namnet syftar till likheten i utseende. Tillståndet är förknippat med celiaki och symptomen förvärras vid intag av glutenrik föda. Även om sambandet mellan celiaki och dermatitis herpetiformis förekommer i princip samtliga fall av dermatitis herpetiformis så är det endast en mindre del av patienterna som uppvisar symptom på celiaki. Glutenfri diet leder till att hudsymptomen försvinner.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Linjär IgA-dermatos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Dermatitis_herpetiformis Filename: Oversikt.html ChapterId: 674 SectionId: ChapterGroupId: 32