Dermatologi > Blåsdermatoser

Epidermolysis bullosa

Översikt

Definitioner

  • Blåsdermatos - Epidermolysis betyder avlossning av överhuden. Bullosa betyder blåsbildande
    • Många olika varianter förekommer både vad det gäller allvarlighetsgrad och nedärvningsmönster

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Epidermolysis_bullosa Filename: Definitioner.html ChapterId: 675 SectionId: ChapterGroupId: 32