Dermatologi > Blåsdermatoser

Epidermolysis bullosa

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Genetisk sjukdom, förekommer i både autosomalt dominant och autosomalt recessiv form
  • Orsakas av genetiska defekter i de protein som förankrar basalceller och basalmembran till dermis

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Epidermolysis_bullosa Filename: Etiologi.html ChapterId: 675 SectionId: ChapterGroupId: 32