Dermatologi > Blåsdermatoser

Epidermolysis bullosa

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Kan delas in i tre huvudgrupper

  • Epidermolysis bullosa simplex - Blåsor i överhudens övre skikt (ger inga ärr). Blåsorna uppkommer framförallt på händer och fötter
  • Junktional epidermolysis bullosa - Blåsor i övergången mellan epidermis och dermis. Kan även ge blåsor i slemhinnan
  • Dystrofisk epidermolysis bullosa - Subepidermala blåsor som även kan påverka slemhinnor. Ärrbildande

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Epidermolysis_bullosa Filename: Klassifikation.html ChapterId: 675 SectionId: ChapterGroupId: 32