Dermatologi > Blåsdermatoser

Epidermolysis bullosa

Översikt

Epidermolysis bullosa är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som leder till blåsbildning och avlossning av överhuden. Sjukdomarna orsakas av genetiska defekter i de protein som förankrar basalceller och basalmembran till dermis. Drabbade individer får blåsor som uppkommer i samband med födseln. Behandlingen utgörs av att lägga på skyddande förband, försöka motverka infektioner samt behandla komplikationer.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Blasdermatoser/Epidermolysis_bullosa Filename: Oversikt.html ChapterId: 675 SectionId: ChapterGroupId: 32