Dermatologi > Blåsdermatoser

Pemfigoid gestationis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy)

  • Vanligaste klåddermatosen hos gravida
  • Kommer mot slutet av graviditeten och ger svår klåda
  • Kan även komma postpartum, men är ovanligt
  • Vanligare vid flerbörd
  • [Kan vara svår att skilja från pemfigoid gestationis, ta därför stansbiopsi för PAD och direkt immunofluorescens]

PUPPP

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 673 SectionId: 2315 ChapterGroupId: 32