Dermatologi > Dermatofytinfektioner

Hudsvamp, översikt

Definitioner

Etiologi

  • Det finns 3 typer av svampar som kan infektera människor:
Typ Exempel Sjukdom

[Dermatofyter (hyfbildande)]

  • Trichophyton rubrum
Fotsvamp, nagelsvamp m.m.
  • Microsporum canis

Tinea corporis (ringorm) m.m. kan orsakas av M. canis

  • Epidermophyton floccosum
[Jästsvampar]
  • Candida albicans
← Koloniserar normalt slemhinnor, kan infektera vid nedsatt immunförsvar
← Koloniserar hud
  • Cryptococcus neoformans

← Kan ge meningit vid HIV

[Mögelsvampar]
  • Scopulariopsis brevicaulis
  • Endast hos kraftigt nedsatta patienter
  • Fusarium

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 709 SectionId: 2603 ChapterGroupId: 16