Dermatologi > Dermatofytinfektioner

Tinea corporis (ringorm)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Svampodling -[Skrapa i randzonen av lesionen (högst dermatofytkoncentration)]
  • Direktmikropskopi
  • Efter material för odling/direktmikroskopi har säkrats och om den kliniska misstanken om kutan dermatofytinfektion är hög kan behandling initieras]

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 996 SectionId: 4479 ChapterGroupId: 16