Dermatologi > Dermatofytinfektioner

Tinea corporis (ringorm)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Svampodling -[Skrapa i randzonen av lesionen (högst dermatofytkoncentration)]
  • Direktmikropskopi
  • Efter material för odling/direktmikroskopi har säkrats och om den kliniska misstanken om kutan dermatofytinfektion är hög kan behandling initieras]

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatofytinfektioner/Tinea_corporis__ringorm_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 996 SectionId: ChapterGroupId: 16