Dermatologi > Dermatofytinfektioner

Tinea corporis (ringorm)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Fjällande, rodnade cirkulära lesioner, ofta med störst aktivitet i kanten. Eventuella pustler i periferin.
  • Varierande storlek, från några mm till flera cm
  • Måttlig klåda
  • Ofta på bål, armar och handrygg

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatofytinfektioner/Tinea_corporis__ringorm_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 996 SectionId: ChapterGroupId: 16