Dermatologi > Dermatofytinfektioner

Tinea unguium (nagelsvamp)

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • [Endast 50% blir symptomfria - Trots genomgången korrekt behandling är det inte en garanti att nageln/naglarna återfår ursprungligt utseende, detta även om svampen eradikeras
  • Vanligt med recidiv]

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 998 SectionId: 4495 ChapterGroupId: 16