Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Dermatologiska undersökningar

Anamnes

 • Ålder & kön
 • Hereditet - T.ex. för astma, psoriasis, eksem, malignt melanom
 • Omgivningsfall - Aktuellt vid t.ex. skabb och huvudlöss
 • Yrke/sysselsättning/hobby - Kan ge orsaken till t.ex. kontakteksem. Ljusexponering i yrket t.ex. utomhusarbete.
 • Andra sjukdomar - Flera olika systemsjukdomar kan ge hudsymptom, t.ex. sarkoidos, tyreoidit, IBD
 • Läkemedel/naturläkemedel - Vid läkemedelsreaktion, systemisk eller lokal
 • Mat - Kan, i mer ovanliga fall, vara orsak till urtikaria
 • Resor - Särskilt viktigt vid infektioner
 • Psykisk status - Psykologiskt orsakade rivningar?
 • Rökning och alkoholvanor
 • Sexvanor - Venerologisk anamnes viktig vid misstanke om t.ex. klamydia, genital herpes, gonorré och syfilis
 • Solvanor samt hudtyp

Stansbiopsi

Direktmikroskopi

Epikutantest (lapptest)

Dermatoskopi

Woods lampa

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologisk_diagnostik/Dermatologiska_undersokningar Filename: Anamnes.html ChapterId: 729 SectionId: ChapterGroupId: 18