Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Dermatologiska undersökningar

Anamnes

Stansbiopsi

Direktmikroskopi

Epikutantest (lapptest)

Indikationer

  • Används vid misstanke om kontaktallergi

Utförande

Tejp appliceras på ryggen med ett antal ämnen. Det finns en bas-serie på cirka 30 ämnen som är vanligt att vara allergisk mot, dessa kan kompletteras vid behov, det är lämpligt att patienten tar med sig ämnen som hen misstänker. Remsorna sitter kvar i 48 timmar, därefter läser man av efter 3 resp. 7 dagar. Man tittar då efter papler, vesikler och blåsor.

I samband med avläsning är det viktigt att göra en relevansbedömning av fynd. En kontaktallergi mot exempelvis nickel är ett vanligt fynd vid avläsning av svensk bas-serie, men det är inte det är relevant för aktuell problemställning. Ibland kan det vara av stort värde att låta patienten få information från en yrkeshygieniker som kan klargöra eventuella samband i förhållande till yrkesexponering.

Komplikationer

  • [Viss risk för sensibilisering] – Man vill inte göra testet i onödan på unga personer

Kontraindikationer

  • Graviditet
  • Pågående kortisonbehandling
  • Solexponering av ryggpartiet inom 14 dagar innan test
  • Aktiv dermatos på ryggen

Epikutantest

Dermatoskopi

Woods lampa

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologisk_diagnostik/Dermatologiska_undersokningar Filename: Epikutantest__lapptest_.html ChapterId: 729 SectionId: ChapterGroupId: 18