Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Dermatologiska undersökningar

Anamnes

Stansbiopsi

Direktmikroskopi

Epikutantest (lapptest)

Dermatoskopi

Woods lampa

Woods lampa eller "Black-light". Accentuerar hypopigmenterande partier. Woods lampa kan underlätta för att kartlägga utbredning av vitiligo. [Hjälpmedlet är särskillt kliniskt användbart hos patienter med hudtyp I och II där vitiligo-utbredning emellanåt kan vara svårare att avgöra i dagsljus. ]

Hjälpmedlet finns undantagsvis på vårdcentraler, men bör alltid finnas tillgängligt på hudkliniker.

Undersökningen bör utföras i ett helt mörklagt rum utan andra ljuskällor.

Olika mikrobiologiska agens kan ge olika fluoroscens-mönster med olika färger.

Woods lampa tinea versicolor

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologisk_diagnostik/Dermatologiska_undersokningar Filename: Woods_lampa.html ChapterId: 729 SectionId: ChapterGroupId: 18