Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Efflorescenser & Diagnostik

Definitioner

Namn Beskrivning Exempel Bilder
Erytem
 • Rodnad i hudens plan. Beror på ökad genomblödning i ytliga blodkärl
Telangiektasier
 • I hudens plan. Vidgade blodkärl i huden. Kan behandlas med laser.
[Macula
 • I hudens plan. Hyper- eller hypopigmentering. Kan ej tryckas bort.
Kvaddel
 • Upphöjd, kortlivad upphöjning i huden
 • Injektion av bedövningsmedel
 • Urtika

Urtika

 • Urtika - Enstaka kvaddel som orsakas av degranulation av mastceller i dermis → rodnad och ödem. Ofta med klåda. Epidermis är oförändrat men trycks utåt. Resorberas normalt på några timmar.
 • Urtikaria (nässelfeber) - Flera spridda urtikor
Papel [Palpabel som en knopp, mer lokaliserad än urtika, < 5 mm. Innehåller varken vätska eller pus.]
[Plaque Palpabel knuta, mer utbredd än papel.
Nodulus [Djupare och större än en papel, > 5 mm. Fast i konsistensen.]
Pustel [Upphöjd, varfylld blåsa]
[Vesikel Upphöjning, vätskefylld, liknar ofta plaque]
 • Herpesinfektion
Bulla [Stor vesikel (blåsa)]
Krusta Upphöjning med skorpa
[Squama Fjällning]
Erosion Urgröpning, ytligt sår, omfattar endast epidermis
 • Grunt skrapsår
 • Läker utan ärr
Ulceration Urgröpning, djupt sår, ner i dermis
 • Bensår
 • Läker oftast med ärr
Exkoriation Urgröpning, avlång, rivning
Ärr Upphöjning efter sårläkning
 • Efter operation
 • Trauma

Hypertrofi Upphöjning
 • I ärrvävnad
Atrofi Urgröpning, förtunning av hud
 • Efter kortisonbruk
Fissur Urgröpning, spricka, t.ex. på fötter eller i rektum
 • Torrsprickor
Tumor nodular basalioma
Lichenifiering [Förtjockning av huden, innebär en form av hypertrofi av epidermis och dermis.]
Infiltration Upphöjning ·
Tänk på att alltid inkludera lokal + storlek + beskrivning av efflorescensen vid remiss till hudklinik! Fotodokumentation är också ett värdefullt komplement och kan hjälpa remissgranskande hudläkare att prioritera remissen korrekt.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologisk_diagnostik/Efflorescenser_och_Diagnostik Filename: Definitioner.html ChapterId: 716 SectionId: ChapterGroupId: 18