Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Efflorescenser & Diagnostik

Definitioner

Namn Beskrivning Exempel Bilder
Erytem
 • Rodnad i hudens plan. Beror på ökad genomblödning i ytliga blodkärl
Telangiektasier
 • I hudens plan. Vidgade blodkärl i huden. Kan behandlas med laser.
[Macula
 • I hudens plan. Hyper- eller hypopigmentering. Kan ej tryckas bort.
Kvaddel
 • Upphöjd, kortlivad upphöjning i huden
 • Injektion av bedövningsmedel
 • Urtika

Urtika

 • Urtika - Enstaka kvaddel som orsakas av degranulation av mastceller i dermis → rodnad och ödem. Ofta med klåda. Epidermis är oförändrat men trycks utåt. Resorberas normalt på några timmar.
 • Urtikaria (nässelfeber) - Flera spridda urtikor
Papel [Palpabel som en knopp, mer lokaliserad än urtika, < 5 mm. Innehåller varken vätska eller pus.]
[Plaque Palpabel knuta, mer utbredd än papel.
Nodulus [Djupare och större än en papel, > 5 mm. Fast i konsistensen.]
Pustel [Upphöjd, varfylld blåsa]
[Vesikel Upphöjning, vätskefylld, liknar ofta plaque]
 • Herpesinfektion
Bulla [Stor vesikel (blåsa)]
Krusta Upphöjning med skorpa
[Squama Fjällning]
Erosion Urgröpning, ytligt sår
 • Grunt skrapsår
Ulceration Urgröpning, djupt sår, ner i dermis
 • Bensår
Exkoriation Urgröpning, avlång, rivning
Ärr Upphöjning efter sårläkning
 • Efter operation
 • Trauma

Hypertrofi Upphöjning
 • I ärrvävnad
Atrofi Urgröpning, förtunning av hud
 • Efter kortisonbruk
Fissur Urgröpning, spricka, t.ex. på fötter eller i rektum
 • Torrsprickor
Tumor nodular basalioma
Lichenifiering [Lätt förtjockning av huden, innebär en form av hypertrofi av epidermis och dermis.]
Infiltration Upphöjning ·
Tänk på att alltid inkludera lokal + storlek + beskrivning av efflorescensen vid remiss till hudklinik!

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 716 SectionId: 2648 ChapterGroupId: 18