Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Övrigt status utöver hudundersökning

Lymfkörtelstatus

När malignt melanom misstänks ingår undersökning av samtliga tillgängliga lymkörtelstationer. Undersökning av lymfkörtlar ingår även vid uppföljning av patienter med malignt melanom.

Lymfkörtelpalpation bör även utföras på patienter med oklara utslag där eventuell paramalign presentation alternativt kutana T-cells lymfom misstänks.

Lymfkörtelpalpation och hjärtlungstatus är regel före insättning och under behandling med exempelvis metotrexat och biologiska läkemedel.

Neurologiskt status

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologisk_diagnostik/Ovrigt_status_utover_hudundersokning Filename: Lymfkortelstatus.html ChapterId: 2412 SectionId: ChapterGroupId: 18