Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Övrigt status utöver hudundersökning

Lymfkörtelstatus

Neurologiskt status

Neurologiskt status bör utföras före insättning av biologiska läkemedel samt vid syflis-infektion där det föreligger misstanke om neuro-syflis.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 2412 SectionId: 13060 ChapterGroupId: 18