Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Övrigt status utöver hudundersökning

Lymfkörtelstatus

Neurologiskt status

Neurologiskt status bör utföras före insättning av biologiska läkemedel samt vid syflis-infektion där för att utesluta att patienten drabbats av neuro-syflis.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 2412 SectionId: 13060 ChapterGroupId: 18