Dermatologi > Dermatologisk diagnostik

Övrigt status utöver hudundersökning

Lymfkörtelstatus

Neurologiskt status

Neurologiskt status bör utföras före insättning av biologiska läkemedel samt vid syflis-infektion där för att utesluta att patienten drabbats av neuro-syflis.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologisk_diagnostik/Ovrigt_status_utover_hudundersokning Filename: Neurologiskt_status.html ChapterId: 2412 SectionId: ChapterGroupId: 18