Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Kutan larva migrans

Etiologi

  • Hakmask som sprids via hundars och katters avföring på badstränder i varmt klimat
  • T.ex. A. braziliense eller A. caninum
  • Tar sig in i även i oskadad hud

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Kutan_larva_migrans Filename: Etiologi.html ChapterId: 747 SectionId: ChapterGroupId: 20