Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Loppor

Översikt

Människoloppor förekommer i princip inte i dagens Sverige. I andra länder är loppbett dock vanligare och historiskt sett har lopporna varit en sjukdomsspridare. Bland annat digerdöden spreds via loppor från gnagare som bar på Yersinia pestis. Idag ger loppor framförallt problem i form av kliande grupperade röda papler. Ingen behandling krävs då lopporna lämnar människan inom kort.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Pest

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Loppor Filename: Oversikt.html ChapterId: 746 SectionId: ChapterGroupId: 20