Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Loppor

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Pest

Digerdöden är den värsta zoonotiska epidemin som har drabbat oss och sjukdomen ledde till att mellan 30-50 % av Europas befolkning dog. Sjukdomen spreds till människan via loppor. Smittan kom från Kina och orsakades av en bakterie som kallas Yersinia pestis. Bakterien finns normalt i gnagarpopulationer och än idag finns den i vissa delar av världen. På digerdödens dagar kunde de vanliga husråttorna smittas vilket gjorde att de dog. När råttorna dog hoppade lopporna, som satt på råttorna och som därmed infekterats av dem, till människorna istället vilket gav människorna böldpest (pga att bakterierna var fakultativa och växte i makrofager) och efter ett tag spreds de via blodet till lungorna. Dessa individer hostade upp bakterierna vilket smittade andra som fick lungpest.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Loppor Filename: Pest.html ChapterId: 746 SectionId: ChapterGroupId: 20