Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Pediculosis capitis

Översikt

Epidemiologi

  • Orsakas av parasiten Pediculus humanis capitis som lever på blod och är 2-3 mm långa
  • Smittar framförallt via direktkontakt
  • Orsakar epidemier bland barn på t.ex. dagis
  • Föredrar rent hår och lever bara på människa
  • Lusen överlever ett dygn utanför hårbotten men smittar sällan via mössa eller kam

LössLusägg

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Pediculosis_capitis Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 743 SectionId: ChapterGroupId: 20