Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Pediculosis pubis (flatlöss)

Översikt

Etiologi

  • Orsakas av Phthirus pubis
  • Sprids via direktkontakt typiskt vid sexuell kontakt
  • Kan även spridas genom sängkläder, men detta är mindre vanligt
  • Lössen lever 1 dygn utanför människokroppen

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Pediculosis_pubis__flatloss_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 744 SectionId: ChapterGroupId: 20