Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Skabb (scabies)

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Klinisk diagnos
  • Nödvändigt att bekräfta diagnos med mikroskopi av en uppfångad hona: honan sitter i skabbgångens blinda ände och kan fastna på nåländen när man sprätter upp en gång]
  • Att behandla skabb utan klar diagnos (för säkerhets skull) bör undvikas och orsakar patienten onödig behandling som i sin tur kan orsaka klåda och potentiellt fördröja diagnos av patientens egentliga tillstånd.

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Skabb__scabies_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 745 SectionId: ChapterGroupId: 20