Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Skabb (scabies)

Översikt

Etiologi

  • Orsakas av ett kvalster - Sarcoptes scabiei som är 0,4 mm
  • Smitta kräver nära kroppskontakt
  • Skabbdjuren gräver gångar i stratum corneum och producerar 2-3 ägg/dag. Efter 3-4 dagar kläcks äggen och larverna kryper upp till hudytan där de gräver ny gång.
  • Trots att klådan typiskt är generaliserad och svår finns det i genomsnitt endast 10-15 skabbdjur över hudkostymen.
  • Skabb bör alltid hållas i åtanke när en patient har en starkt kliande dermatos.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Skabb__scabies_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 745 SectionId: ChapterGroupId: 20