Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Skabb (scabies)

Översikt

Etiologi

  • Orsakas av ett kvalster - Sarcoptes scabiei
  • Smitta kräver nära kroppskontakt
  • Skabbdjuren gräver gångar i epidermis
  • Trots att klådan typiskt är generaliserad och svår finns det i genomsnitt endast 10-15 skabbdjur över hudkostymen.
  • Skabb bör alltid hållas i åtanke när en patient har en starkt kliande dermatos.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-12-15 04:32:41 ChapterId: 745 SectionId: 2837 ChapterGroupId: 20