Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Skabb (scabies)

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Krustös skabb, eller norsk skabb, orsakas också av sarcoptes scabiei men patienten får en mycket allvarligare symtombild pga underliggande sjukdom såsom AIDS eller annan immunsuppression. Kroppen invaderas av hundratusentals-miljoner skabbdjur och personen i fråga då blir mycket smittsam. Behandlas med ivermektin.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Skabb__scabies_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 745 SectionId: ChapterGroupId: 20