Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Skabb (scabies)

Översikt

Scabies, även kallat skabb, smittar via nära kroppskontakt och leder till stark klåda, framförallt nattetid. Patienternas klåda leder till rivmärken på handleder, mellan fingrar, mellan bröst, runt midjan samt i genitalsfären. Diagnosen bekräftas genom att med mikroskopi upptäcka en uppfångad hona: honan sitter i skabbgångens blinda ände och kan fastna på nåländen när man sprättar upp en gång. Behandlingen utgörs av Tenutex, behandla indexpatient plus partner/familj.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Skabb__scabies_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 745 SectionId: ChapterGroupId: 20