Dermatologi > Eksem

Allergiskt kontakteksem

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Förstahandsval:
  • Andrahandsval:
    • Kortison (grupp I – III) och fuktighetsbevarande kräm

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 676 SectionId: 2342 ChapterGroupId: 14