Dermatologi > Eksem

Allergiskt kontakteksem

Översikt

Allergiskt kontakteksem är en vanlig hudåkomma som orsakas av en immunologisk typ IV-reaktion, vilket innebär att allergin är förvärvad. Typiska symptom är eksem och/eller klåda efter exponering för visst ämne, ofta nickel eller vissa parfymer. Eksemet framkommer 6-48 timmar efter kontakt med allergenet. Bästa behandlingen mot allergiskt kontakteksem är att undvika exponering.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Allergiskt_kontakteksem Filename: Oversikt.html ChapterId: 676 SectionId: ChapterGroupId: 14