Dermatologi > Eksem

Allergiskt kontakteksem

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

[Kontaktallergi är en typ IV-reaktion]

[Det sker en sensibilisering mot ett ämne via en fördröjd T-cellsmedierad överkänslighetsreaktion

 1. Små reaktiva ämnen (haptener) penetrerar huden och bildar ett allergenkomplex genom att binda till olika hudproteiner
 2. Induktionsfas
  1. Komplexet med hapten och hudprotein tas upp av en Langerhans cell
  2. Langerhans cellen vandrar till regional lymfnod och träffar där naiv T-cell som sensibiliseras och klonas under några dagar
  3. De aktiverade T-cellerna vandrar tillbaka ut i vävnaden
 3. Effektorfas
  • Vid förnyad exposition för kontaktallergenet frisätter T-cellerna cytokiner i epidermis med eksem som följd]

Se film som förklarar allergisk reaktion typ IV

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Allergiskt_kontakteksem Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 676 SectionId: ChapterGroupId: 14