Dermatologi > Eksem

Asteatotiskt eksem

Översikt

Definition

Epidemiologi

  • Vanligare hos äldre (mindre fett och vatten i huden) och framkommer framförallt vintertid

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 681 SectionId: 2375 ChapterGroupId: 14