Dermatologi > Eksem

Asteatotiskt eksem

Översikt

Definition

Epidemiologi

  • Vanligare hos äldre (mindre fett och vatten i huden) och framkommer framförallt vintertid

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Asteatotiskt_eksem Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 681 SectionId: ChapterGroupId: 14