Dermatologi > Eksem

Atopiskt eksem

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Förstahandsval

 • Minska klåda - Reducera kemisk och mekanisk irritation av huden (t.ex. textilier, tvättmedel, tvål och bad)
 • Mjukgörande kräm som underhållsbehandling
 • Lokala steroider + mjukgörare (gärna med karbamid, t.ex. Canoderm®)
Att smörja en gång dagligen med kortisonkrämer är lika effektivt som flera gånger dagligen!

Andrahandsval

 • Ljusbehandling

Tredjehandsval

 • Systemiska läkemedel
  • Sederande antihistaminer (mest för att de sover bättre då)
  • Prednisolon i svåra fall
  • Ciklosporin vid svåra fall. Specialistläkemedel. ]

Biologiska läkemedel

Utvecklingen av biologiska läkemedel inom atopisk dermatit har inte nått lika långt som inom psoriasis-fältet. Däremot är ett nytt läkemedel Dupilumab (human monoklonal antikropp som riktar sig mot IL-4 receptorn och blockerar denna) under utveckling och kommer snart introduceras på den svenska marknaden.

Grundschema kortisonbehandling

Nedtrappning och dosering varierar mellan olika topikala kortisomkrämer/salvor och det är viktigt att nedtrappningen också individualiseras i det enskilda fallet.

Som regel brukar en nedtrappning se ut på följande sätt

 1. 1 gång/dag 1-2 veckor
 2. Varannan dag 1-2 veckor
 3. 2 ggr/v 2-4 veckor.
 4. Underhållsbehandling 1-2 ggr/v kan sedermera ges kontoinuerligt i vissa fall
 • Vid tvärt avslutande av kortisonbehandling kommer eksem ofta tillbaka. Därför bör nedtrappningen av kortisonkräm/salva alltid ske successivt.
 • Mjukgörande bör som regel alltid användas parallellt med kortisonkrämer. Om kortison ges på kvällen bör då mjukgörande appliceras på morgonen etc.

[Vid sekundärinfektion

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Atopiskt_eksem Filename: Behandling.html ChapterId: 677 SectionId: ChapterGroupId: 14