Dermatologi > Eksem

Atopiskt eksem

Översikt

Definitioner

  • Atopi - Ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot proteiner (allergen) i miljön.
  • Atopisk manifestation
    • Böjveckseksem - Debuterar vanligen under spädbarnstiden
    • Astma som kan debutera redan under första levnadsåret
    • Allergisk rinit - Debuterar vanligen kring skolstart
Atopiker har ofta en kombination av böjveckseksem, astma och allergisk rinit

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Atopiskt_eksem Filename: Definitioner.html ChapterId: 677 SectionId: ChapterGroupId: 14