Dermatologi > Eksem

Atopiskt eksem

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Atopiskt eksem är en klinisk diagnos, däremot saknas konsensus internationellt kring hur diagnosen ska ställas. Flera olika förslag på kriterium-baserade checklistor med major och minor-kriterier har utarbetats. (för mer detaljer kring detta se → Dermnetnz)
  • [Klinisk diagnos
    • Anamnes med hereditet för allergi, astma och eksem
    • Se symptom
  • Eventuellt tas även S-IgE om astma, allergi, förhöjt hos 80% av patienterna
  • Barnallergologen utreder om svårt eksem hos barn < 5 år
  • Långvariga eksem remitteras till dermatolog
  • PAD visar spongios (intercellulärt ödem), inflammerat infiltrat i dermis]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Atopiskt_eksem Filename: Diagnostik.html ChapterId: 677 SectionId: ChapterGroupId: 14