Dermatologi > Eksem

Atopiskt eksem

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Ofta finns fler atopiker i släkten som lider av triaden atopiskt eksem, hösnuva och astma
  • Atopiker har bristande hudbarriärfunktion → lättare att få både allergiskt och icke-allergiskt kontakteksem. Hygienhypotesen tycks stämma även för atopiska eksem.
  • Klådcirkeln - Eksem, inflammation → klåda → kliar → mer eksem → mer klåda…
  • [Sekundärinfekterat eksem - Vid atopiskt eksem är huden nästan alltid koloniserad av S. aureus, kan leda till sekundärinfektion. Eksemet förvärras då och kan bli vätskande. Även andra patogener kan leda till sekundärinfektion]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 677 SectionId: 2347 ChapterGroupId: 14