Dermatologi > Eksem

Atopiskt eksem

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Infektioner vid atopiska eksem: Staph. aureus, Herpes simplex (Eczema herpeticum), Malassezia, Mollusker
  • Tänk på yrkesrådgivning till individer med mycket besvär
  • Det är t.ex. inte tillrådligt att en individ med besvärligt atopiskt eksem väljer t.ex. ett yrke med mycket våthantering som t.ex. frisör-yrke.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 677 SectionId: 2353 ChapterGroupId: 14