Dermatologi > Eksem

Atopiskt eksem

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Försämrande faktorer

  • Kallt klimat
  • Mycket dusch och tvål
  • Stress
  • Damm
  • Svettning
  • Födoämnen kan spela in
  • Yllekläder

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Atopiskt_eksem Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 677 SectionId: ChapterGroupId: 14