Dermatologi > Eksem

Hypostatiskt eksem

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Patienter med stasdermatit utvecklar i större utsträckning kontaktallergi varför man bör överväga eventuellt epikutantest hos en patient som svarar oförklarligt dåligt på given behandling och där compliance ej kan ifrågasättas.
  • Hos patienter med utbredda stasdermatit bör vidare utredning med venös doppler övervägas.

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Hypostatiskt_eksem Filename: Diagnostik.html ChapterId: 679 SectionId: ChapterGroupId: 14