Dermatologi > Eksem

Hypostatiskt eksem

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Kontaktallergi mot t.ex. sårbehandlingsmaterial eller kortisonkrämer
  • Begynnande erysipelas
  • Pretibiella myxödem

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 679 SectionId: 2365 ChapterGroupId: 14