Dermatologi > Eksem

Icke-allergiskt kontakteksem

Översikt

Definitioner

  • Traumiterativt eksem - Irritationseksem som uppstår till följd av upprepade skador i hudbarriären
    • Ordet traumiteratit kommer från grekiskans Trauma (skada) och Itera (upprepad)
  • Vid tillräcklig irritation kan vem som helst utveckla irritativt icke-allergiskt kontakteksem däremot drabbas patienter med t.ex. atopiskt eksem och torr hy i större utsträckning.

Etiologi

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Icke-allergiskt_kontakteksem Filename: Definitioner.html ChapterId: 1002 SectionId: ChapterGroupId: 14