Dermatologi > Eksem

Icke-allergiskt kontakteksem

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Uttorkande ämnen orsakar sprickbildning i hudbarriären (nötning och t.ex. tvål, vatten, rengöringsmedel) → Skadade keratinocyter frisätter inflammationsframkallande cytokiner → Eksem uppkommer utan immunologisk sensibilisering.
  • Vissa yrken är särskilt utsatta (frisör, städare, målare, vårdpersonal m.fl.)

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Icke-allergiskt_kontakteksem Filename: Etiologi.html ChapterId: 1002 SectionId: ChapterGroupId: 14