Dermatologi > Eksem

Icke-allergiskt kontakteksem

Översikt

Icke-allergiskt kontakt eksem är en av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige. Eksemet uppstår till följd av upprepade skador i hudbarriären. Ofta orsakas eksemet av överexponering mot olika typer av rengöringsmedel som torkar ut huden vid upprepad exponering. Symptomen påminner om de vid allergiskt kontakteksem.

Definitioner

Etiologi

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Icke-allergiskt_kontakteksem Filename: Oversikt.html ChapterId: 1002 SectionId: ChapterGroupId: 14