Dermatologi > Eksem

Sekundärinfekterat eksem

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Diagnos av sekundärinfekterat eksem baseras på en klinisk bedömning
  • Odling från såriga områden
  • Huvudanledningen att ta odling är att påvisa eventuellt förekommande MRSA
  • Fynd av MRSA ska föranleda remiss till infektionsklinik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Sekundarinfekterat_eksem Filename: Diagnostik.html ChapterId: 736 SectionId: ChapterGroupId: 14