Dermatologi > Grundläggande dermatologi

D-vitamin

Funktion

Behov och syntes

Vitamin D är ett steroidformat hormon. 90 % av behovet tillgodoses med hjälp av solen. D-vitamin finns även i vissa födoämnen, t.ex:

  • Äggula
  • Lever från fisk och däggdjur
  • Fiskleverolja
  • Fet fisk (100 g lax täcker dagsbehovet av D-vitamin)
  • Lätt-, mellanmjölk och margarin är D-vitamin berikade i Sverige

Under sommaren räcker det med solexponering av armar och ben under 7-8 min mitt på dagen för att få tillräcklig mängd UVB (i Sverige). Man kan inte få överdos av D-vitamin genom överdriven solning.

D-vitaminsyntes

  1. När epidermis exponeras för UVB-ljus sker en omvandling från dihydrokolesterol till vitamin D3. Efter ca 20 minuter är största delen av precursorn förbrukad men det dröjer till 18 timmar innan D3 är fullt omvandlad.
  2. I levern omvandlas det sedan till 25-hydroxivitamin (25(OH)D3), det är detta som mäts i blodprov.
  3. Därefter aktiveras 25-hydroxivitamin i njurarna till 1,25 dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D)

Brist

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/D-vitamin_ Filename: Behov_och_syntes.html ChapterId: 715 SectionId: ChapterGroupId: 58