Dermatologi > Grundläggande dermatologi

D-vitamin

Funktion

D-vitamin verkar på nukleära receptorer och påverkar bildning av protein. Styr över 4000 gener. Är viktigt för bl.a:

  • Kalciumomsättning och skelettmineralisering
  • Motverkar uppkomst av flera vanliga cancerformer (i kolon, pankreas, bröst, livmoder, prostata)
  • Motverkar uppkomst av diabetes, hypertoni, autoimmuna sjukdomar, psykiska sjukdomar, infektioner, minskar risk för tidig död, ev. även kardiovaskulär sjukdom
  • Viktig funktion vid sårläkning, psoriasis, eksem o.s.v.

Det har pågått, och pågår fortfarande en debatt om D-vitaminets skyddande effekter. Referensvärden har ifrågasatts och fynd som pekar i olika riktningar vad gäller skyddande effekter har rapporterats.

Behov och syntes

Brist

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/D-vitamin_ Filename: Funktion.html ChapterId: 715 SectionId: ChapterGroupId: 58