Dermatologi > Grundläggande dermatologi

Hudanatomi

Översikt

Hudens funktion

Epidermis (överhud)

Dermis (läderhud)

  • Tjocklek: 0,3-3 mm (tjockleken varierar beroende på kroppslokal)
  • Kollagen - Stabiliserar och ger support
  • Celler:
  • Ruffinis känselkropp - Avlånga och spolformade. Består av kollagen och nervändslut. Känner av sträckning.
  • [Meissners känselkropp - Förekommer framförallt i handflata, fotsula och ansikte, känner av beröring]
  • Fria nervändslut - Känner av temperatur, smärta och klåda
  • Blodkärl
  • Lymfkärl

dermis lager

Subcutis

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/Hudanatomi_ Filename: Dermis__laderhud_.html ChapterId: 714 SectionId: ChapterGroupId: 58