Dermatologi > Grundläggande dermatologi

Hudanatomi

Översikt

Hudens funktion

  • Skyddar kroppen mot trauma, ljus, kemiska ämnen, infektion
  • Bevarar den inre kemiska miljön
  • Skyddar mot intorkning (utsöndrar normalt ca 1,3 l vätska/dag i vila)
  • Sköter termoreglering
  • Isolerar
  • Syntetiserar D-vitamin
  • Sensorik (beröring, smärta, värme, kyla, tryck, vibration, klåda)
  • Social och sexuell kommunikation

hudanatomi

Epidermis (överhud)

Dermis (läderhud)

Subcutis

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/Hudanatomi_ Filename: Hudens_funktion.html ChapterId: 714 SectionId: ChapterGroupId: 58