Dermatologi > Grundläggande dermatologi

Hudanatomi

Översikt

Huden skyddar organismen och motverkar uttorkning. Den har även specialfunktioner – D-vitaminsyntes, samspel med CNS, mm. En medelman har ungefär 2 m2 hudyta och en handflata motsvarar 1% av kroppsytan. Huden är nödvändig för bevarandet av vår inre kemiska miljö. Den skyddar också mot trauma, ljus, kemiska ämnen och mikroorganismer, samt deltar i temperaturregleringen. Huden är indelad i tre delar: epidermis (överhud), dermis (läderhud) och subkutis (underhudsfett).

Hudens funktion

Epidermis (överhud)

Dermis (läderhud)

Subcutis

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/Hudanatomi_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 714 SectionId: ChapterGroupId: 58