Dermatologi > Grundläggande dermatologi

Hudanatomi

Översikt

Hudens funktion

Epidermis (överhud)

Dermis (läderhud)

Subcutis

  • Skyddar mot trauma och kyla
  • [Pannikulit/panniculitis - Inflammation i subcutis]

Innehåller

  • Bindväv
  • Celler:
    • Lipocyter - Fettceller
    • [Pacinis känselkroppar - Känner av tryck och vibration]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 714 SectionId: 4790 ChapterGroupId: 58