Dermatologi > Grundläggande dermatologi

UV-strålning

Bakgrund

Ju kortare våglängd, desto mer energiinnehåll i varje foton. Vid tillräckligt hög energi kan det bildas fria radikaler som bl.a. förstör DNA eller ger mutationer i p53-genen →minskat skydd mot cancer.

UV-intensiteten påverkas bl.a. av: årstid, tid på dagen, väder, latitud, reflexion (snö 80 %, sand 25 %, vatten 5 %).

Minimal erytema dose (MED) - Den lägsta dos av UV-strålning som orsakar erytem vid kontroll 24 h efter exponering

UVA

UVB

UVC

Solskydd

Solskydd och cancer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/UV-stralning_ Filename: Bakgrund.html ChapterId: 720 SectionId: ChapterGroupId: 58