Dermatologi > Grundläggande dermatologi

UV-strålning

Bakgrund

UVA

UVB

UVC

Solskydd

 1. Inled säsonger med hög solexponering försiktigt
 2. Undvik hög UV-intensitet - Exponeringen är störst vid zenit ± 2 timmar
 3. Skugga
 4. Använd kläder – Kan klassificeras med Ultraviolet Protection Factor (UPF)
 5. Försök i möjligaste mån undvika solen mellan cirka 11-15 på dagen.

Solskyddskrämer

 • Organiska kemiska filter: elektroner exciteras och energin omvandlas till värme. Åldras med tiden.
 • Fysikaliska filter - Titandioxid reflekterar strålarna
 • Indelas i:
  • Lågt skydd 6-10
  • Måttligt 15-25
  • Högt 30-50
  • Mycket högt >50
 • För samtliga gäller: + UVA 1/3 av SPF UVB

OBS! Solkräm är ett komplement

 • Använd minst SPF 15
 • Se till att det finns UVA-skydd
 • Smörj tjockt lager, smörj in två gånger efter varandra och upprepa sedan vb
 • Använd ej till barn under 1 år

Riskgrupper med extra behov av solskydd

 • Hudtyp I-II
 • Tidigare hudcancer
 • Transplanterade
 • Andra särskilda riskgrupper
 • Övriga vb

Solskydd och cancer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/UV-stralning_ Filename: Solskydd.html ChapterId: 720 SectionId: ChapterGroupId: 58